301- سالی مرگبار

مرگ مسلم یکی از دردناکترین اتفاقات زندگیم بود . چند روز پیش خبر از دست دادن دوستی دیگر را شنیدم . اقای مهدی معتقدی دوستی خوش رو . بیمار بود و به عبارتی راحت شد . 

مدتها بود دوست داشتم به دیدنش بروم ولی طاقت دیدن جسم بیمارش را نداشتم. 

امسال عزیزان زیادی از دست دادم . کمتر از یک ماه دیگر سالگرد قدسیه جون است و من هنوز نبودش را باور ندارم . 

عید امسال یکی از بدترین عیدهایی است که تجربه خواهم کرد . کاش عید نیاید . 

/ 4 نظر / 21 بازدید
الف

فقط سکوت میکنم ....

ماشا

سلام گرامی.. صبور باش و زندگی کن با یاد و خاطره هایشان.. واتوره با (( حرف ها)) به روز است و منتظر دیدارت...

ماشا

دوما تو وهار آزه پیره ماو.. بعد از تو بهار زود پیر می شود. سلامی بهاری.. وهارت مارک،سالت خوش،حالت نیکو،مالت آباد، مینت مه نه نی،روزگارت روم،وژت سالم ،کس و کارت ساق، زه نی ئت دلخواه..... بهارت فرخنده،سالت خوش،حالت نیکو،خانه ات آباد،دیارت ماندنی،روزگارت رام،خودت سالم،نزدیکانت صحیح و زندگانی ات دلخواه... واتوره با چند بهاریه به روز است.دیدار نوروزی فراموش نشود دوست من.

تاريخ جهان و تقويم تاريخ

زندگی همینه